Koostöö teadusasutustega

Eesti Energia teeb oma keskkonnajalajälje vähendamiseks ja ringmajanduse edendamiseks koostööd erinevate teadusasutustega. Koostöös uurime, näiteks:

 • tahkete osakeste sisalduse vähendamine suitsugaasides,
 • keevkiht tehnoloogia (CFB) arendamine põlevkivi ja teiste kütuste (nt põlevkivi uttegaas) põletamiseks,
 • CO₂ püüdmise sobivate tehnoloogiate valik,
 • suitsugaasidest eraldatud CO₂ toorainena kasutusvõimaluste uuring,
 • põlevkivituhale kui toorainele uute kasutusalade leidmine,
 • plastide keemilisse ringlusesse võtu lahenduste uurimine,
 • põlevkiviõli tootmise õhuheitmete vähendamine jne.

Keskkonnahoidlik hankimine

Eesti Energia keskkonnapoliitika põhimõte on, et kasutame teenuste, toodete ja tooraine hankimisel võimalusel keskkonnahoidlikke riigihankeid.

 • Kooskõlas Euroopa Liidu õigusega on Eesti riigihangete seaduses sätestatud keskkonnahoidlikkus eraldiseisva eesmärgina.
 • Samuti on riigihangete seadusega sätestatud keeld sõlmida hankeleping pakkujaga, kellel on keskkonnatasu maksuvõlg või, kes on rikkunud keskkonnaõigust.
 • Lisaks lükkame tagasi pakkumused, kui oleme teinud kindlaks, et põhjendamatult madal maksumus või kavandatud kulu tuleneb kohustuslike keskkonnaõiguse sätete täitmatajätmisest.

Koostöö valitsusväliste organisatsioonidega

Üheskoos mitmete organisatsioonidega panustame keskkonna käekäiku ja ühiskonna heaolusse. Keskendume ühiskonda edasi viivate ja loodust hoidvatele projektidele, keskendudes seejuures just reaalhariduse edendamisele.

Meie eesmärk on äratada noortes huvi energiavaldkonna vastu ja aidata kaasa energeetikateadmiste laiale levikule. Ühiskond ja Eesti Energia vajavad rohelisemat maailmavaadet ning uuendusmeelset mõtlemist – selleks, et luua puhtam tulevik.

Meie põhimõteteks on:

 • Jätkusuutlikkus
 • Teaduspõhisus
 • Kaasamine

Teeme koostööd, selleks et

Kasvatada huvi reaalteaduste vastu

Tegevused:

 • TalTech energeetika loengute sari
 • Edumus
 • Virumaa Kolledž
 • Rakett 69
 • Energia Avastuskeskus
 • Andekate Noorte
 • Energiafond
 • Viru Welderi konkurss

Edendada tervislikke eluviise

Tegevused:

 • Eesti Terviserajad
 • Narva Energiajooks

Korduma kippuvad küsimused