Investorile

Kõik vajalik info investorile

Finantsaruanded ja majandustulemused

  • Eesti Energia 2024. aasta esimese kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 500,3 mln euro -14% võrreldes 2023. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 127,8 mln eurot -28% võrreldes 2023. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni normaliseeritud kulumieelne ärikasum (adjusted EBITDA) oli 137,4 mln eurot -32% võrreldes 2023. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni puhaskasum oli 79,1 mln eurot -33% võrreldes 2023. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni normaliseeritud puhaskasum oli 88,6 mln eurot -38% võrreldes 2023. aastaga esimese kvartaliga


I kvartali vahearuanne (PDF)

Peamised näitajad (XLS)

Järgmised olulised kuupäevad

1. august 2024

  • 2024. aasta II kvartali vahearuanne

31. oktoober 2024

  • 2024. aasta III kvartali vahearuanne

27. veebruar 2025

  • 2024. aasta auditeerimata aastaaruanne

Krediidireitingud ja -analüüsid

Moody's – 11.06.2024

Baa3

Väljavaade stabiilne

Lisainfo (PDF)

S&P – 18.01.2024

BBB-

Väljavaade negatiivne

Lisainfo (PDF)

Finantsaruanded

Finantseerimine

31. märtsi 2024 seisuga olid Eesti Energia võlakohustused 1591 mln eurot ning võlakoormuse suhtarv netovõlg-EBITDA 3,8x (normaliseeritud EBITDA-ga 3.3x). Eesti Energia võlakohustused koosnevad 600 mln euro mahus sündikaatlaenust, Euroopa Investeerimispangalt saadud laenudest nominaalväärtuses 242 mln eurot, NIB-lt nominaalväärtuses 170 mln eurot, EBRD-lt saadud laenust nominaalväärtuses 6 mln eurot ning kommertspankade laenudest nominaalväärtuses 573 mln eurot. Kontserni laenudest moodustasid 2024. aasta märtsi lõpu seisuga tütarettevõtja Enefit Greeni pangalaenud 494 mln eurot.

Kontserni likviidsuspuhver hõlmab nii likviidseid finantsvarasid kui ka kasutusse võtmata laenusid. Kasutusse võtmata laenusid oli 2024. aasta 31. märtsi seisuga summas 470 mln eurot. Sellest summast kuuluvad Eesti Energia emaettevõtjale 165 mln eurot, mis koosneb korduvkasutatavatest likviidsuslaenuliinidest summas 165 mln eurot (tähtajad vahemikus september 2025 kuni september 2026). Tütarettevõtja Enefit Greeni kasutusse võtmata laenud olid 2024. aasta 31. märtsi seisuga summas 305 mln eurot. Rohkem infot leiab Eesti Energia AS I kvartali aruandest.

2021. aasta 21. oktoobrist on Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõtja Enefit Green AS noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Rohkem infot Enefit Greeni investorite kodulehel.


ESG

Sustainability-Linked Loan SPO (January 2023)

Green Finance Framework (June 2024)

Sustainability Quality of the Issuer and Green Finance Framework, SPO (June 2024)


Image

Võlakirjad

Võlakiri

Eurobond

Tüüp

Tähtajatu allutatud omakapitaliväärtpaber

ISIN

XS2824761188

Maht

400 mln eurot

Kupongimäär

7,875%

Kupongimakse

Kord aastas

Väljaandmise kuupäev

15.07.2024

Tähtaeg

Tähtajatu, esimene tagasiostuõigus 15.07.2029

Korraldajad

Goldman Sachs Bank Europe SE ja AS LHV Pank

Noteeritud

London Stock Exchange

Prospectus, Trust Deed, Agency Agreement, Green Finance Framework, SPO

Kontakt

Danel Freiberg

Treasury ja finantsriskijuht