Investorile

Kõik vajalik info investorile

Finantsaruanded ja majandustulemused

  • Eesti Energia 2024. aasta esimese kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 500,3 mln euro -14% võrreldes 2023. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 127,8 mln eurot -28% võrreldes 2023. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni normaliseeritud kulumieelne ärikasum (adjusted EBITDA) oli 137,4 mln eurot -32% võrreldes 2023. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni puhaskasum oli 79,1 mln eurot -33% võrreldes 2023. aastaga esimese kvartaliga
  • Kontserni normaliseeritud puhaskasum oli 88,6 mln eurot -38% võrreldes 2023. aastaga esimese kvartaliga

Aastaaruanne 2023 (PDF)

I kvartali vahearuanne (PDF)

Peamised näitajad (XLS)

Järgmised olulised kuupäevad

1. august 2024

  • 2024. aasta II kvartali vahearuanne

3. oktoober 2024

  • 2024. aasta III kvartali vahearuanne

27. veebruar 2025

  • 2024. aasta auditeerimata aastaaruanne

Krediidireitingud ja -analüüsid

Moody's – 11.06.2024

Baa3

Väljavaade stabiilne

Lisainfo (PDF)

S&P – 18.01.2024

BBB-

Väljavaade negatiivne

Lisainfo (PDF)

Finantsaruanded

Finantseerimine

31. märtsi 2024 seisuga olid Eesti Energia võlakohustused 1591 mln eurot ning võlakoormuse suhtarv netovõlg-EBITDA 3,8x (normaliseeritud EBITDA-ga 3.3x). Eesti Energia võlakohustused koosnevad 600 mln euro mahus sündikaatlaenust, Euroopa Investeerimispangalt saadud laenudest nominaalväärtuses 242 mln eurot, NIB-lt nominaalväärtuses 170 mln eurot, EBRD-lt saadud laenust nominaalväärtuses 6 mln eurot ning kommertspankade laenudest nominaalväärtuses 573 mln eurot. Kontserni laenudest moodustasid 2024. aasta märtsi lõpu seisuga tütarettevõtja Enefit Greeni pangalaenud 494 mln eurot.

Kontserni likviidsuspuhver hõlmab nii likviidseid finantsvarasid kui ka kasutusse võtmata laenusid. Kasutusse võtmata laenusid oli 2024. aasta 31. märtsi seisuga summas 470 mln eurot. Sellest summast kuuluvad Eesti Energia emaettevõtjale 165 mln eurot, mis koosneb korduvkasutatavatest likviidsuslaenuliinidest summas 165 mln eurot (tähtajad vahemikus september 2025 kuni september 2026). Tütarettevõtja Enefit Greeni kasutusse võtmata laenud olid 2024. aasta 31. märtsi seisuga summas 305 mln eurot. Rohkem infot leiab Eesti Energia AS I kvartali aruandest.

2021. aasta 21. oktoobrist on Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõtja Enefit Green AS noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Rohkem infot Enefit Greeni investorite kodulehel.


Image


Image

Kontaktid

Danel Freiberg

Investorsuhete ja treasury juht

Tel: +372 465 2887