Ühekoos klientidega oleme roheteekonnal

Oleme rahvusvaheline energiaettevõte

Pakume inimestele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toodame energiat aina keskkonnasäästlikumalt.

Eesti Energia koduturg on Soomest Poolani.

Strateegia

Rohelisel elektril põhinev elektrifitseerimine on kiireim, odavaim ja kõige keskkonnasõbralikum tee süsinikuneutraalse majandusmudelini.

Energiavaldkonna ekspertidena aitame kliendil roheteekonda personaalselt ja paindlikult planeerida ning keskkonda hoidvate energialahendustega ellu viia.

Kasvatame taastuvenergia tootmist aastaks 2025 neli korda

Rajame maismaa- ja meretuuleparke ning päikeseparke.

Lõpetame põlevkivist elektri tootmise aastaks 2030

Süsinikuneutraalse elektritootmise saavutame aastaks 2035

Põlevkivist vedelkütuste tootmise arendame ringmajandusel põhinevaks keemiatööstuseks

Hakkame plastijäätmetest ja vanadest rehvidest igapäevaelus vajalike asjade lähteaineid tootma.

Kogu Eesti Energia tootmine on süsinikuneutraalneaastaks 2045

Energia allkiri kui meie lubadus

Vastutame selle eest, et meile usaldatud maavarad, tehnoloogia ja elektrivõrk oleksid kasutatud parimal võimalikul viisil. Muudame energiatootmist üha keskkonnasäästlikumaks.

Otsime pidevalt uusi võimalusi kliendile parema teenuse pakkumiseks ja energeetika arendamiseks.

Oleme ettevõtlikud. Meie ridades on oma valdkonna parimad tegijad. Ühendame asjatundlike inimeste oskused ja teadmised, sest koos tegemises peitub tõeline vägi.

Missioon - kogu meie energia inimese heaks!

Kliendile kasulik

Saame olla edukad ainult siis, kui loome kliendile väärtust

Väärtust kasvatav

Keskendume ennekõike tegevustele, mis loovad suuremat väärtust

Keeruline lihtsaks

Muudame keerulise lihtsaks ja arusaadavaks

Ohutus eelkõige

Meie tegevus on alati seotud riskidega keskkonnale ja inimeste tervisele. Seetõttu arvestame alati tööohutuse, tervise ja keskkonnaga

Minust sõltub

Minu energia, tahe ja vastutustunne tagavad ühiste eesmärkide saavutamise

Üle 80 aasta kogemust

Kui me praegu teeme rohepööret muutes elektri tootmist järjest keskkonnasõbralikumaks ja arendades taastuvenergiat, siis 80 aastat tagasi oli vaja elektrifitseerida terve Eesti. 8. mail 1939 kirjutas president Konstantin Päts alla Elektrikeskuse asutamise dokumendile. Kuigi Eesti Energia nime hakkas Elektrikeskus kandma alles 1945. aastal, tähistab see hetk Eesti Energia kontserni algust.