Ühekoos klientidega oleme roheteekonnal

Oleme rahvusvaheline energiaettevõte

Pakume inimestele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toodame energiat aina keskkonnasäästlikumalt.

Eesti Energia koduturg on Soomest Poolani.

Strateegia

Rohelisel elektril põhinev elektrifitseerimine on kiireim, odavaim ja kõige keskkonnasõbralikum tee süsinikuneutraalse majandusmudelini.

Energiavaldkonna ekspertidena aitame kliendil roheteekonda personaalselt ja paindlikult planeerida ning keskkonda hoidvate energialahendustega ellu viia.

Kasvatame taastuvenergia tootmist aastaks 2025 neli korda.

Rajame maismaa- ja meretuuleparke ning päikeseparke.

Lõpetame põlevkivist elektri tootmise aastaks 2030.

Süsinikuneutraalse elektritootmise saavutame aastaks 2035.

Põlevkivist vedelkütuste tootmise arendame ringmajandusel põhinevaks keemiatööstuseks.

Hakkame plastijäätmetest ja vanadest rehvidest igapäevaelus vajalike asjade lähteaineid tootma.

Kogu Eesti Energia tootmine on süsinikuneutraalne aastaks 2045.

Oleme roheteekonna teejuhid

Muudame energiatootmist üha keskkonnasäästlikumaks, tootes elektrit tuulest, veest, biomassist, päikesest ning ka olmejäätmetest.

Oleme oma klientidele partner roheteekonnal, pakkudes kasulikke, mugavaid ja uuenduslikke energialahendusi, mis muudavad energiatarbimise efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Oleme ettevõtlikud. Roheteekonnal õnnestumiseks on meie inimesed meie suurim väärtus. Meie ridades on oma valdkonna parimad tegijad, kellega koos roheteekonda ellu viime.

Meie väärtused:

Hoolin​

  • Inimesest​
  • Kliendist ​
  • Keskkonnast

Vastutan​

  • Ohutuse eest​
  • Tulemuste eest​
  • Selguse eest

Loome kliendile väärtust​

  • Koostöös​
  • Julgelt ​
  • Tõhusalt

85 aastat kogemust

Meie praegune eesmärk roheteekonnal on muuta roheline energia inimestele kättesaadavaks ja liikuda aina jätkusuutlikumate tootmislahenduste suunas. 85 aastat tagasi aga oli vaja terve Eesti varustada elektriga.