Ühekoos klientidega oleme roheteekonnal

Oleme rahvusvaheline energiaettevõte

Pakume inimestele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toodame energiat aina keskkonnasäästlikumalt.

Eesti Energia koduturg on Soomest Poolani.

Strateegia

Rohelisel elektril põhinev elektrifitseerimine on kiireim, odavaim ja kõige keskkonnasõbralikum tee süsinikuneutraalse majandusmudelini.

Energiavaldkonna ekspertidena aitame kliendil roheteekonda personaalselt ja paindlikult planeerida ning keskkonda hoidvate energialahendustega ellu viia.

Kasvatame taastuvenergia tootmist aastaks 2025 neli korda.

Rajame maismaa- ja meretuuleparke ning päikeseparke.

Lõpetame põlevkivist elektri tootmise aastaks 2030.

Süsinikuneutraalse elektritootmise saavutame aastaks 2035.

Põlevkivist vedelkütuste tootmise arendame ringmajandusel põhinevaks keemiatööstuseks.

Hakkame plastijäätmetest ja vanadest rehvidest igapäevaelus vajalike asjade lähteaineid tootma.

Kogu Eesti Energia tootmine on süsinikuneutraalne aastaks 2045.

Energia allkiri kui meie lubadus

Vastutame selle eest, et meile usaldatud maavarad, tehnoloogia ja elektrivõrk oleksid kasutatud parimal võimalikul viisil. Muudame energiatootmist üha keskkonnasäästlikumaks.

Otsime pidevalt uusi võimalusi kliendile parema teenuse pakkumiseks ja energeetika arendamiseks.

Oleme ettevõtlikud. Meie ridades on oma valdkonna parimad tegijad. Ühendame asjatundlike inimeste oskused ja teadmised, sest koos tegemises peitub tõeline vägi.

Meie väärtused:

Hoolin​

  • Inimesest​
  • Kliendist ​
  • Keskkonnast

Vastutan​

  • Ohutuse eest​
  • Tulemuste eest​
  • Selguse eest

Loome kliendile väärtust​

  • Koostöös​
  • Julgelt ​
  • Tõhusalt

Üle 80 aasta kogemust

Kui me praegu teeme rohepööret muutes elektri tootmist järjest keskkonnasõbralikumaks ja arendades taastuvenergiat, siis 80 aastat tagasi oli vaja elektrifitseerida terve Eesti. 8. mail 1939 kirjutas president Konstantin Päts alla Elektrikeskuse asutamise dokumendile. Kuigi Eesti Energia nime hakkas Elektrikeskus kandma alles 1945. aastal, tähistab see hetk Eesti Energia kontserni algust.