Vastutustundlik energia

Meie vastutustundlikkus ühiskonna, organisatsiooni juhtimise ja keskkonna osas

Jätkusuutlikult homsesse

Tunneme endal suuremat vastutust kui lihtsalt ülesannet varustada kliente energiaga.

Seetõttu peame silmas vastutustundlikkust nii ettevõtte juhtimises, keskkonna ja ühiskonnale positiivse laengu andmisel. Meil on teadmised tõsta inimeste teadlikkust ja pakkuda lahendusi puhtama elukeskkonna heaks.

Energiamaailma keskkonnamõju on ajalooliselt olnud suur ja seega on aus, et meie panustame muutusesse sama väärselt.

Keskkond

Üheskoos klientidega loome puhtama homse

Inimesed

Anname ühiskonnale ja töötajatele positiivse laengu

Vastutustundlik juhtimine

Ettevõtte juhtimisel lähtume vastutustundlikkusest