Hanked

Lähtume hangete läbiviimisel riigihangete seadusest ja meie ettevõtte hankekorrast

Eesti Energia kontserni ettevõtete hanked ja hankeplaanid

Eesti Energia AS-i ja kontserni ettevõtjate konsolideeritud hankeplaan:

Vaatan hankeplaani »

Hanketeated avaldatakse riigihangete registris »

Tutvun kordade ja juhistega »

Eesti Energia on vabatahtlik keskne hankija

Eesti Energia on Vabariigi Valitsuse korraldusega määratud vabatahtlik keskne hankija.

Keskne hankimine on võimalus, kus keskne hankija viib läbi suuremahulise keskse riigihanke. Selle tulemusena sõlmitava raamlepingu

või hankesüsteemi alusel saavad asju ja teenuseid osta ise selleks hanget korraldamata ka kõik teised riigihangete kohuslased.

Tänu suurtele mahtudele on keskselt ja ühiselt hankides võimalik saada hinnasoodustusi, mida väikeste koguste juures ei pakuta.

Soovid saada meie elektritööde partneriks?

Otsime asjatundlikke ettevõtteid, kellega koos muuta Eesti kodud ohutumaks.

Kandideerimiseks palume saata sooviavalduse koos ettevõtte ja töötajate andmete ja referentsidega aadressile [email protected].