Uudne reaalteaduste õppekogemus

Inspireerime noori valima suunaks inseneeria või teaduriks saamise

Teadus algab reaalainetest!

Puhtama tuleviku teekonnal on reaalteadustel ja noortel kandev roll. Päevast päeva vajame aina rohkem inseneridest ja teaduritest helgeid päid, kelle missiooniks on muuta säästlikumaks ja tõhusamaks meie elukeskkond.

Keerukamate reaalainete nagu füüsika omandamine ei ole noortele tihti meeldiv, neid peetakse raskeks ega osata näha õppitavate teadmiste praktilist väärtust.

Huvi äratamiseks ja selle hoidmiseks on oluline, et noore õpiteekond oleks tervik ning läbivalt toetaks üksteist – kool, huviharidus, keskused ja muuseumid.

Koostöös valdkonna partneritega oleme sihiks võtnud luua reaalteaduste ökosüsteemi, mis sütitaks noori tulevikus jätkama tehnilisel erialal.

Anname hoogu teadusele.

Lae End tunnustusprogramm - uudne füüsika õppekogemus

Huvi algab õpetajast! Siiski vaid veerand Eesti õpetajatest tunneb end ühiskonnas väärtustatuna. Lae End soovib seda muuta. Teeme Eesti füüsikaõppe põnevamaks ja kaasaegsemaks!

Selle saavutamiseks toob programm kokku Eesti koolide säravad ja särtsakad arenemishuviga õpetajad, ettevõtjad ja haridusmaastiku uuendajad.

Eesti Füüsika Seltsi, Praktikali ja Videoõpsi abil saavad Eesti põhikoolid juba 2022/2023 õppeaastal muuta füüsikatunnid haaravamaks uudsete digitaalsete õppematerjalide ja katsekomplektidega. Koostöös Videoõpsiga ja innukate füüsikaõpetajatega jõuab inspireeriv videosisu kõikidesse Eesti põhikoolidesse.

Et konkurentsiks pole enam ruumi, ühendasime jõu ja kutsusime programmi ellu koostöös ABB, LHV, Fermi Energia, Nordeconi ja Metrosertiga.

Füüsikas on särtsu!

Teadusest pakatav Energia Avastuskeskus

Et noorte tung mõista, kuidas maailm toimiks, ei hääbuks ka koolivälisel ajal, anname hoogu Energia avastuskeskusele, mis pakub põnevust ja avastamisrõõmu kogu perele.

Teadusest pungil keskuses saavad noored panna käed külge ning õppida läbi praktiliste ning põnevate eksponaatide.

Kas Sa oled juba näinud puuris välku?

Anname hoogu Enerhackile

Kasvatame huvi energeetika vastu läbi praktilise huvihariduse – lastelaagrid, perepäevad, energeetika valikained ja palju muud.

Enerhacki missiooniks on kasvatada ja harida põlvkond, kes omab suuri teadmisi energeetika vallas, oskab tulevikus lahendada probleeme tehnilistest valdkondades ning aitab saavutada kliimaneutraalsuse eesmärke.