Teadus- ja arendustegevus Eesti Energias

Eesti Energia teadus- ja arendustegevus

Eesti Energia teadus- ja arendustegevus (T&A) on suunatud peamiselt enda tootmistegevuse keskkonna jalajälje vähendamisele ning klientidele kasulike ning nutikate lahenduste väljatöötamisele.

Enefit peab oma teadus- ja arendustegevuses oluliseks koostööd nii Eesti kui ka välismaa ülikoolide ning teadusasutustega. Meie peamine partner on Tallinna Tehnikaülikool, samuti toimuvad olulised arendustegevused koostöös Tartu Ülikooli ning TalTechi Virumaa Kolledžiga.

Enefit T&A strateegilised fookused

Kliendile kasulike, mugavate ja uuenduslike energialahenduste väljatöötamine

Elektri- ja õlitootmise muutmine jätkusuutlikuks läbi ringmajanduse ja keemiatööstuse

Rohetehnoloogiate arengu kiirendamine ja integreerimine tuleviku energiasüsteem

Tuleviku elektrivõrgu rajamine

Kliendile kasulike, mugavate ja uuenduslike energialahenduste väljatöötamine

2022. aasta algul käivitasime uurimisprojekti koostöös Tartu Ülikooli andmeteadlastega, mille tulemusel valmib dünaamiline ja turvaline tarkvaralahendus kliendi energiakäitumise (nii tarbimise kui ka tootmise) profileerimiseks. Uuringu tulemus annab võimaluse pakkuda klientidele teenuseid läbi suurema väärtuse pakkumise.

Jätkusuutliku elektri- ja õlitootmise teekond

Elektri- ja õlitootmise muutmine jätkusuutlikuks läbi ringmajanduse ja keemiatööstuse võimaluste ning keskkonna jalajälje vähendamise. Oleme välja töötanud järkjärgulise kava, et Enefit Poweri vedelkütuseid tootvast õlitööstusest saaks hiljemalt 2040. aastaks ringmajandusel toimiv süsinikuneutraalne keemiatööstus. Keemiatööstuse toorainena kemikaalide tootmiseks kasutame põlevkivi, teiste tööstuste jääke (prügiplast, vanarehvid) ning oma tootmisprotsesside kõrvalprodukte (nt uttegaas ja CO2).

Rohetehnoloogiate arengu kiirendamine ja integreerimine tuleviku energiasüsteemi

Eesti Energial on ambitsioonikas taastuvenergia kasvuplaan, mille elluviimiseks oleme käivitanud mitmeid arendusprojekte Soomes, Balti riikides ja Poolas.

Tuuleparkide arendamisel lähtume riigi strateegilistest kavadest ning planeeringutega kehtestatud nõuetest ja põhimõtetest.

Tuleviku võrgu rajamine

Efektiivsema ning töökindlama võrgu ehitamisel on oluliseks partneriks Tallinna Tehnikaülikool, kellega koos panustatakse nii tarkvara kui riistvara arendamisse.

2022 aasta olulisteks arendussuundadeks on:

  • Rikete ennetamine läbi optimeeritud andmemudelite
  • Iseõppivad võrgujuhtimise algoritmid dispetšerite töö lihtsustamiseks
  • Uute ärimudelite erinevate elementide koostoime väljatöötamine mikrovõrgu baasil
  • Võrgutoimimise küberturvalisusega seotud arendustegevused