Hanked

Oleme Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega määratud vabatahtlik keskne hankija

Lähtume hangete läbiviimisel riigihangete seadusest ja meie ettevõtte hankekorrast. Meie jaoks on hangete koostamisel ja tarnijatega koostöös olulised kõik sotsiaalsed ja eetilised aspektid.

Sotsiaalsed standardid meie partneritele ja tarnijatele

Lähtume Riigihangete seaduse kõrvaldamise aluste regulatsioonidest (RHS par 95 lg1 p2 -välismaalastele õiglase tasu maksmise nõue, par 95 lg1 p3 - näiteks lapstööjõu kasutamine). Ettevõtjad, kes ei täida seaduse nõudeid, kõrvaldatakse kontserni hangetelt.

Oleme kehtestanud ka organisatsiooni siseselt korrad, mis täpsustavad tööohutuse- ja eetikaga seotud nõudeid partneritele:

  • Sisekord "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Eesti Energia lepingupartneritele"
  • "Eetikanõuded Eesti Energia lepingupartneritele"

Kontserni kõik partnerid peavad lisaks eeltoodud Riigihangete Seaduse ja kontserni sisekordadele täitma ka Eesti Vabariigis kehtestatud Töölepingu seaduses kehtestatud nõudeid, mis puudutab miinimumpalka, tööaega, tööohutust, alaealiste tööjõu kasutamist jmt.