Eesti Energia toetused 2024 majandusaastal

Saaja

Otstarve

Summa (EUR)

Rakett69

Anname hoogu reaalteadusi populariseerivale hariduslikule saatesarjale. Soovime, et huvi teaduse vastu ei vaibuks ka kodus ekraani taga. Saate pardal olnuid finaliste ootame aga Eesti Energiasse praktikale.

22 500

Eesti Energia toetused 2023 majandusaastal

Saaja

Otstarve

Summa (EUR)

"Lae end" tunnustusprogramm

Huvi teaduse vastu algab juba varajases eas. Koostöös partneritega, kellega jagame maailmavaadet, tunnustame ja toetame põhikooli füüsikaõpetajaid ning viime parima füüsika õppepraktika kõikidesse Eesti koolidesse. Projekti pikaajaline eesmärk on soodustada tehnilise taibuga järelkasvu tõusu ja ühiskonnas õpetajaameti väärtustamist.

100 000

Energia avastuskeskus

Tutvustame kogukonnale lähemalt energeetikavaldkonda ja tekitame huvi reaalteaduse vastu, pakkudes kaasavat ja harivat vaba aja tegevust.

150 000

Positron

Toetame energeetika ja elekrtrivaldkonna tippsündmuse korraldamist, mis aitab populaariseerida energeetika ja elektrivaldkonda noorte seas.

50 000

Eesti Energia nimeline stipendiumi fond

Läbi sihitud stipendiumikonkursi harisutasemet omandatavate kutse- ja kõrgkooli õppurite toetamine

53 000

Varasemad toetused