Juhtimine ja struktuur

Meil on ambitsioon olla suunajuhiks

Avatud ja koostööpõhine juhtimine toetab meie eesmärkide saavutamist

Eesti Energia nõukogu ja juhatuse ühine ambitsioon on arendada ja juhtida Eesti Energiat nii, et see oleks heaks eeskujuks kõikidele teistele Eesti ettevõtetele. Seda nii strateegilise selguse, heade juhtimistavade, efektiivse tegevuse ja majandustulemuste kui ka eduka koostöö poolest kõikide sihtrühmadega.

Eesti Energia kontserni juhtimisel lähtutakse

Omaniku ehk riigi ootustest

Kontserni visioonist

Strateegilistest eesmärkidest

Väärtustest

Meie tegevusi reguleerivatest õigusaktidest

Eesti Energia juhtimisorganid on üldkoosolek, nõukogu, juhatus ja auditikomitee

  • Üldkoosolek on ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan, kes määrab ametisse ettevõtte nõukogu.
  • Nõukogu määrab ametisse ettevõtte juhatuse ning teeb juhatuse tegevuse üle järelevalvet.
  • Nõukogule annab järelevalveküsimustes nõu auditikomitee.

Kontserni ühiseid eesmärke aitavad täita kõik Eesti Energia ettevõtted

Töötame selle nimel, et meie teenused aitaks inimestel mugavalt ja säästlikult energiat tarbida. Meie jaoks on oluline keskkonnasäästlik energiatootmine.

Enefit

Personaalsed energialahendused, mis arvestavad sinu vajadustega

Enefit Green

Oleme Eesti ja Baltikumi üks suuremaid taastuvenergia tootjaid

Enefit Power

Suurenergeetika muutub aina rohelisemaks – oleme ringmajanduse vedur

Enefit Solutions

Terviklikud tööstuslahendused – oleme elektrijaamade ja õlitehaste tehnoloogiliste teenuste peamine arendaja ning valmistaja

Elektrilevi

Seisame töökindla jaotusvõrguteenuse eest

ETTEVÕTTE STRUKTUUR

Eesti Energia AS

Andrus Durejko

Juhatuse esimees

Marlen Tamm

Juhatuse liige, finantsjuht

Kelli Toss-Kaasik

Eesti Energia ASi juhatuse liige kliendilahenduste müügi ja teeninduse valdkonnas, Enefit AS juhatuse esimees

Kristjan Kuhi

Juhatuse liige, energialahenduste arendusjuht

Raido Ivalo

Juhatuse liige äriinfotehnoloogia valdkonnas

Andres Vainola

Juhatuse liige, Enefit Poweri juhatuse esimees

Anne Mere

Nõukogu esimees

Meelis Einstein

Nõukogu liige

Allan Niidu

Nõukogu liige

Andres Liinat

Nõukogu liige

Kristi Klaas

Nõukogu liige

Einari Kisel

Nõukogu liige

Kaur Kajak

Nõukogu liige

Mait Palts

Auditikomitee esimees

Tarmo Porgand

Auditikomitee liige

Andres Liinat

Auditikomitee liige

Einari Kisel

Auditikomitee liige