Avaleht  »  Vastutustunne »  Keskkond »  Vesi » 

Vesi

Vedelkütuste toomisel põlevkivist kulub märkimisväärses koguses vett. Kuigi Eestis on veevarusid küllalt, siis paljudes maailma põlevkivipiirkondades seda napib. Sellepärast oleme teinud suuri jõupingutusi veekasutuse vähendamiseks Enefit280 tehnoloogias.

Enefit280 tehnoloogia utmisprotsess on oma peaaegu veevaba. Kuid samas kasutatakse vett vedelkütuste tootmise elutsükli paljudes teistes etappides, näiteks õli rafineerimisel, elektrienergia tootmisel ja tuha käitlemisel.

Veekasutuse vähendamiseks protsessi nendes etappides on mitmesuguseid võimalusi.

  • Eestis kasutatakse tuha eraldamiseks märgärastussüsteemi, kus sama vesi liigub transporditorustikes, kanalites ja settetiikides. Tulevikus kavatseb Enefit oma projektides kasutada kuivärastussüsteeme, mis kasutavad vett vaid tolmu summutamiseks. Selle süsteemi eeldatav veekasutus on ~0,26 barrelit iga barreli õli kohta.
  • Eestis kasutatakse turbiini jahutamiseks jõevett. Et jahutusvee vajadust veelgi vähendada, kavatseb Enefit tootmise asukohast olenevalt edaspidi kasutada muidki jahutussüsteeme, näiteks õhkjahutust (veekasutus puudub) või kinnist jahutustornide süsteemi (hinnanguline veekasutus 2,99 barrelit iga barreli õli kohta).