Avaleht  »  Tehnoloogia »  Heitvesi » 

Heitvesi

Me teadvustame oma tegevuse mõju keskkonnale ja seetõttu teeme pidevalt jõupingutusi tootmisprotsesside efektiivsuse suurendamiseks ja keskkonnamõju vähendamiseks. Protsessi jõudluse osas erineb Enefiti protsess põlevkiviõli toomise eelmiste põlvkondade protsessidest. Kogu põlevkivis sisalduv energia kulub kaubanduslike toodete valmistamiseks, milleks on: põlevkiviõli, kõrge väärtusega uttegaas ja elekter.

Tuhk, mis on konkurentsitult suurim jääktoode, ei sisalda orgaanilisi ained ja seda klassifitseeritakse mitteohtliku ainena. Pealegi kasutatakse seda väärtusliku toormaterjalina, millest Eestis toodetakse edukalt Portland-tsementi. Iga tonn tuhka, mida tsemenditööstuses taaskasutatakse võrdub peaaegu ühe tonni CO2 heidetega, mis vastasel juhul tsemenditootmise protsessis vabaneks. Praegu oluline arengueesmärk on vähendada süsiniku jalajälge, vähendades CO2 heite koguhulka.

Enefitil on laialdased kogemused tuhamägede kasutussevõtmisel. Eestis on ka ainulaadne tuuleenergiapark, mis on ehitatud vanale tuhamäele. Kasutud jäätmed muudeti aluspinnaks taastuva tuuleenergia genereerimiseks.

  • Protsessijäätmed
    Jäägiks on tuhk, mille orgaanilise süsiniku sisaldus on 0%, mis tähendab, et see sobib taaskasutamiseks ja on keskkonnale ohutum.
  • Veekasutus
    Põlevkiviõli utmisprotsessis ei kasutata enam vett. Protsessivee kulu vähendamiseks on juba olemas turustamisvalmis lahendused.
  • Loodusvarude efektiivsus
    Erinevalt teistest tehnoloogiatest kasutab Enefit ära kogu kaevandatud põlevkivi. Sellega vähendatakse kaevandamisvajadust ja ladustamiseks vajaliku ala suurust.