Avaleht  »  Enefit Solutions »  Tooted » 

Tooted

Puurmasin MBM

Puurmasin MBM on ette nähtud puuraukude puurimiseks kaevanduseesse ja –lakke ankurtoestuse paigaldamisel põlevkivikaevandustes.

Purustid

Purusti SMD75A
Üherootoriline purusti SMD-74A on ette nähtud lubjakivi, dolomiidi, mergli, marmori, kipsi, väheabrasiivse maagi ja teiste sarnaste materjalide keskmiseks ja peenpurustamiseks.

Purusti DZS
Kahe hammasvaltsiga purustit ДЗС valmistatakse kahes variandis: ühe ajamiga parem- ja vasakpoolse ajami asetusega ja kahe ajamiga parem- ja vasakpoolse ajami asetusega. Purustid on ette nähtud põlevkivi ja mäemassi jämepurustamiseks kivimite kõvaduse näitarvu puhul kuni 8 (Protodjakonovi skaalal). Kahe ajamiga purusti on ette nähtud mäemassi jämepurustamiseks.

Separaatorid

Separaatorid SKVP32, SKVS32
Separaatorid on ette nähtud 13–360 mm tükisuurusega kivisöe ja põlevkivi rikastamiseks raskes keskkonnas.

Toiturid

Kiiktoitur on ette nähtud puistematerjalide, erikaaluga kuni 2600 kg/m³ ja suurima tükisuurusega kuni 700 mm ühtlaseks etteandmiseks punkritest, koludest ja teistest mahutitest töömasinatele või transpordivahenditele.

Sõelurid

MT-GIST72
Sõelur on ette nähtud pudedate materjalide sõelumiseks puiste erikaaluga kuni 2,8 t/m³ järgmistel operatsioonidel:

  • pudedate materjalide kuivsõelumisel niiskustasemel kuni 5% ja temperatuuril mitte üle 120 °C;
  • märgsõelumisel;
  • vee eemaldamisel;
  • jääkide eemaldamisel;
  • rikastatud produktist suspensiooni eemaldamisel.

 

Inertssõelurit GIST 72 AM kasutatakse rikastusvabrikutes, kaevanduslikes sorteerimiskohtades.

GIST62U

GIT51N
Inertssõelur GIT51N on ette nähtud kuni 2,8 t/m3 erikaaluga puistematerjalide sorteerimiseks tükisuuruse järgi, sõelumispinna kaldega kuni 250 söe ja põlevkivi kuivsõelumisel toitematerjali tükisuurusega mitte üle 400x400x1100 mm. Inertssõelurit GIT51N kasutatakse rikastusvabrikutes, kaevanduste sorteerimissõlmedes ning teistes söe ja põlevkivi töötlemisega tegelevates ettevõtetes.

Sektsioonrong

Sektsioonrongi MT 1PS3,5 kasutatakse mäemassi transportimiseks kaevandustes. Transporditav materjal on põlevkivi ja aheraine.

Manööverdusseade

Raudteekoosseisude manööverdusseadet M25S kasutatakse vagunite perioodiliseks edasiliigutamiseks laadimise ajal.