Avaleht  »  Enefit Solutions »  Kvaliteet ja keskkond » 

Kvaliteet ja keskkond

Efektiivne kvaliteedi tagamine, professionaalne teostus ja keskkonnaohutus on Enefit Solutionsi esmatähtsad eesmärgid nii ettevõttesiseselt kui ka koostöös meie partneritega. Me töötame maailmastandardite kohaselt ja lähtume kliendi nõuetest.

Kogu Enefit Solutionsi tegevus vastab kvaliteedijuhtimissüsteemi standardile EN ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardile ISO 14001:2015.

Lisaks on Akrediteerimiskeskus Enefit Solutionsi testimisdivisjonile välja andnud akrediteerimistunnistused, mis tõendavad vastavust ISO standarditele.

Sertifikaat/Tunnistus Kasutussfäär Akrediteerimisasutus Kehtib kuni
Kvaliteedijuhtimissüsteem
ISO 9001:2015
No: EST170017A
Elektrivõrkude, soojuselektrijaamade ja tootmisettevõtete energeetiliste ning tehnoloogiliste (elektri-, automaatika-, mehaanika-) seadmete ehituse projektijuhtimine, paigaldamine, ehitus, remont, hooldus, rekonstrueerimine, seisukorra uuringud. Metalltoodete ja -konstruktsioonide, kaasa arvatud surveseadmete toote- ja tehnoloogia arendus, projekteerimine, valmistamine, puhastamine ning värvimine. Ehituse projektijuhtimine ja seadmete paigaldus. Mõõtevahendite metroloogiline kontroll, keevitajate ja keevitusprotsesside atesteerimine. Metallkonstruktsioonide purustav (DT) ja mitte purustav (NDT) katsetamine. Bureau Veritas 31.03.2020
Keskkonnajuhtimissüsteem
ISO 14001:2015
No: HEST170017A
Bureau Veritas 31.03.2020
Töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem
OHSAS 18001:2007

Elektrivõrkude, soojuselektrijaamade ja tootmisettevõtete energeetiliste ning tehnoloogiliste (elektri-, automaatika-, mahaanika-) seadmete ehituse projektijuhtimine, paigaldamine, ehitus, remont, hooldus, rekonstrueerimine, seisukorra uuringud. Masinate ja metallkonstruktsioonide, kaasa arvatud surveseadmete toote- ja tehnoloogia arendus, projekteerimine, valmistamine, puhastamine ning värvimine. Bureau Veritas 30.09.2019
Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 2: Laialdased kvaliteedinõuded
EVS EN ISO 3834-2

Metalltoodete ja -konstruktsioonide, kaasa arvatud surveseadmete toote- ja tehnoloogia projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine. Ehituse projektijuhtimine ja seadmete paigaldus. Inspecta Estonia OÜ 09.09.2020
Teraskonstruktsioonide valmistamine
EVS EN 1090 EXC3

Metalltoodete ja -konstruktsioonide, kaasa arvatud surveseadmete toote- ja tehnoloogia projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine. Ehituse projektijuhtimine ja seadmete paigaldus. Inspecta Estonia OÜ

Ettevõte seab eesmärgiks tagada rahuldav elukeskkond. Eesmärgi saavutamiseks ettevõte:

  • loeb oma majandustegevuse üheks põhinõudeks looduskeskkonna saastamise ennetamist ja minimeerimist;
  • täidab kehtivaid looduskeskkonna õigus- ja haldusakte, sh kohustub maandama kasutatavate kemikaalidega seotud riske keskkonnale ja inimeste tervisele REACHi nõuete täitmise kaudu;
  • arendab ja täiustab pidevalt oma keskkonnajuhtimissüsteemi;
  • kasutab keskkonda säästvaid tehnoloogiaid ja materjale;
  • tähtsustab oma tegevuses inimeste turvalisust ja töökeskkonda;
  • teeb igakülgset koostööd partneritega/klientidega looduskeskkonda oluliselt mõjutada võivate riskide ärahoidmiseks.