Avaleht  »  Tehnoloogia »  Tehnoloogia »  Teenused » 

Enefit Outotec Technology

Teenused

Enefit Outotec Technology pakub klientidele erinevaid teenuseid individualiseeritud pakettide kaudu. Enefit Outotec Technology'l on kõik võimalused, et toetada tehnoloogilist arengut ja kohandada tehnoloogiat vastavalt eri tüüpi põlevkivile. Enefit Outotec Technology tegeleb ka üksikklientide projektidega. Lisaks asutajate, Outoteci ja Enefiti vilunud inseneridele ja pikaajalistele kogemustele on Enefit Outotec Technology'l oma uurimis- ja arenduslaboratoorium, inseneride meeskond ja tingimused proovikatsete läbiviimiseks; see moodustab pagasi, millele toetudes saame pakkuda nõustamisteenuseid ja abistada süsteemide käikulaskmisel.

Enefiti litsentseerimine

Enefit Outotec Technology litsentseerib Enefit-tehnoloogia kasutamist ja tarnib Enefit-tehnoloogia pakette, mis sisaldavad Enefiti tehaste konstrueerimist, seadmete tarnimist, ehitustöid ja käikuandmist.

Konstrueerimine

Koos Outoteci üleilmse projekteerimis- ja hooldusvõrguga teevad Enefit Outotec Technology'i kvalifitseeritud protsessi- ja projektiinsenerid kõik alates investeerimisele eelnevatest uuringutest kuni ehitustööde ja käikuandmiseni.

Astmeline lähenemine

EOT ühendab endas põlevkivi arendamise oskusteave, mis ulatub inseneriteabest, teadus- ja arendustegevusest kuni tehase käitamise kogemuseni. EOT aitab põlevkiviprojektide arendajatel realiseerida projekte kogu maailmas, pakkudes mitmetasandilisi uuringuid ja projekti teostamise tuge.

Võimaluste analüüs - Laboriuuringutega analüüsitakse põlevkiviproovide keemilisi ja füüsikalisi omadusi ning määratletakse tulevaste toodete kogus ja kvaliteet. Turustusvõimaluste kindlakstegemiseks kasutatakse laboriuuringute tulemusi ning geoloogilist ja maardla asukohast lähtuvat infot nagu näiteks informatsioon olemasoleva taristu ja turulepääsu võimaluste kohta.

Esialgne hindamine - Uuringud tööpinkseadmel annavad infot kasutatava põlevkivi käitumise kohta Enefiti tahke soojuskandja protsessis ja aitavad leida optimaalsed käitamistingimused õlitootlikkuse maksimeerimiseks. Testide tulemuste põhjal koostatakse esialgne hindamisuuring, kus arvutatakse massi- ja soojusbilanss ning prognoositakse tarbimis- ja tootmiskogused, tehnonõuded ja protsessi võimekus, et umbkaudselt hinnata seadmete maksumust. Ühtlasi tehakse esialgsed prognoosid kapitali- ja käitamiskulude kohta.

Protsessi projekteerimise pakett - Piloottehase katsed, hõlmates pürolüüsi ja põletamist, esindavad täpsemalt kogu Enefit-protsessi. Kinnitatakse optimaalsed käitamistingimused, kogutakse projekteerimise jaoks üksikasjalikud andmed ning võetakse õli rafineerimise või tuha leostumise katseteks gaasi- ja tooteproovid. Eeluuring hõlmab seadmete üksikasjalikumat asetusskeemi ja mõõtmete määratlemist täpsemateks kuluprognoosideks. Uuringule pakuvad täiendavat tuge kohandatud lisakatsed ja modelleerimine.

Teostus – tehnoloogia paketi tarne - Osanike Outoteci ja Enefiti kaasabil toetab EOT Enefiti tehaste detailset projekteerimist, valmistamist ja ehitamist , pakkudes järelevalve-, projektijuhtimise- ja konsultatsiooniteenuseid. EOT pakub põlevkiviõli tehase käitajatele väljaõpet ja tõrkeotsingu nõuandeid. EOT pakub ka pidevat käitajatuge ja koolitussüsteeme ning tehase toimimise hindamist ja optimeerimist.

Uurimis- ja arendustöö ning katsetamine

Kuigi enamus põlevkivitüüpidest pakub ühekordset väljakutset, on uurimis- ja arendustööl keskne osa igas põlevkiviprojektis. Enefit Outotec Technology uurimistegevuse eesmärk on saada tagasisidet tööstuskogemustest. Enefiti utmisprotsess on välja töötatud tihedas koostöös teadlaste, inseneride ja tootmisspetsialistidega, et tagada Enefiti tehaste töökindlus ja optimaalne talitlus.

Enefiti mudelseadmetehas

 • Tehas asub Enefit Outotec Technology uurimis- ja arenduskeskuses Maini-äärses Frankfurtis, Saksamaal.
 • Põlevkivi töötlemise võimsus: 15 kg põlevkivi tunnis
 • Tehase eesmärk: katsetada Enefit-tehnoloogia abil erineva päritoluga põlevkivi ning koguda uurimis- ja projekteerimistöödeks vajalikke andmeid.
 • Alustas tööd novembris 2010.
 • Katseid on läbi viidud Eestist, Jordaaniast, USA-st ja Hiinast pärit põlevkiviga.

Enefiti piloottehas

 • Tehas asub Enefit Outotec Technology uurimis- ja arenduskeskuses Maini-äärses Frankfurtis, Saksamaal.
 • Põlevkivi töötlemise võimsus: 300 kg põlevkivi tunnis.
 • Utmisprotsessis soojuskandjana kasutatavat tuhka toodetakse tsirkuleeriva keevkihitehnoloogiaga põletusseadmetes (kolde läbimõõt 700 mm).
 • Tehase eesmärk: Enefit-tehnoloogiat kasutades katsetada erinevat tüüpi põlevkivi suuremas mahus, koguda täiendavaid andmeid seadmete konstrueerimiseks ja toota toorpõlevkiviõli proovipartiisid uute katsekäitluste läbiviimiseks.
 • Alustas tööd 2013. aasta juunis.
 • Katsed tehtud Eesti ja USA põlevkiviga