Avaleht  »  Tehnoloogia »  Utmisseade Enefit140 » 

Utmisseade Enefit140

Eesti Energia õli- ja gaasitootmisettevõttes kasutatakse kahte Enefit140 seadet, milles rafineeritakse ligikaudu 1,6 miljonit tonni põlevkivi aastas ja toodetakse enam kui 1 miljon barrelit erinevaid põlevkiviõlifraktsioone. Umbes 50% toodangust eksporditakse ja kasutatakse vedelkütuse komponentidena. Kohalikud tarbijad kasutavad põlevkivi peamiselt katlamajades ja väiksemates elektrijaamades soojuse ja elektri tootmiseks. Põlevkivi kasutatakse ka põllumajanduses ja tee-ehituses.

Lisaks õlitootmisseadmetele on tehasel ka akrediteeritud keemialabor, kus saab teha kõiki vajalikke proove ja analüüse. See võimaldab regulaarset kohapealset testimist, et tagada nii tehnika kvaliteetne toimimine ja toodangu kvaliteet kui ka keskkonna-, tervise- ja ohutusenõuete parem täitmine.

Enefiti põlevkiviõli toodang (tuhat barrelit)

Enefiti põlevkiviõli toodang (tuhat barrelit)

Enefit140 protsess

Enefit140 process

Kuivatamine
Aerofontään-põletuskoldest kuivatisse suunatud suitsugaasi vool kuivatab ja eelsoojendab märga põlevkivi.

Põlemine
Aerofontään-põletuskoldes süüdatakse utmisprotsessi jääk – poolkoksi ja soojuskandja segu. Põlemisel eralduvat energiat kasutatakse tahke jäägi ehk tuha soojendamiseks enne selle protsessi tagasi suunamist.

Termiline lagunemine
Tuhka kasutatakse soojuskandjana. Põlevkivi ja soojuskandja segamine horisontaalselt pöörlevas reaktoris põhjustab põlevkivi termilise lagunemise ja auru-gaasi segu vabanemise.

Tahke jääk – poolkoks – eraldatakse ja suunatakse põlemiskambrisse. Auru-gaasi segu puhastatakse tolmust ja edastatakse kondenseerimissüsteemi.

Seadme UTT-3000 algne konstruktsioon ei toiminud – esimesel tööaastal toodeti seadmega õli vaid 1% selle ettenähtud mahust. Seadme töölesaamiseks uuendati algset konstruktsiooni umbes 70% ulatuses. Uue konstruktsiooniga seade sai nimeks Enefit140. Põhiliselt tuli suurendada seadme töökindlust, mis enne täiustamist oli vaid umbes 45%. Nüüd on see ligi 80%, mis tähendab, et me oleme suurendanud seadme algset projekteeritud võimsust, mis oli 75%.