Avaleht  »  Vastutustunne » 

Vastutustunne

Eesti Energia on ettevõte, mis mõjutab oma tegevusega Eesti keskkonda, elukvaliteeti ja arengut. Teame, et sellega kaasneb ka vastutus, meie otsustel ja tegudel on mõju nii meie töötajatele, klientidele ja partneritele kui ka kohalikele kogukondadele, keskkonnale ja ühiskonnale laiemalt. Seepärast on meist saanud üks suuremaid sponsorlus- ja heategevusprojektide toetajaid Eestis.

2011. majandusaastal pälvis Eesti Energia Äripäeva, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi, EBSi Eetikakeskuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel läbi viidud vastutustundliku ettevõtluse uuringus neljanda koha. Meile omistati kvaliteedimärgis „Vastutustundlik ettevõte 2011".

Partnerlus kogukonnaga

Kuna valdav osa Eesti Energia töötajatest ja tootmistegevusest paikneb Ida-Virumaal, oleme tähelepanu suunanud sealse piirkonna arendamisele.

Lähemalt »

Keskkond

Tahame anda tulevastele põlvedele Eestimaa üle heas korras. Saame seda teha vaid siis, kui tarbime meie kasutusse usaldatud loodusressursse vastutustundlikult, vähendame oma tegevuse keskkonnamõjusid ja propageerime keskkonnast hoolimist kui mõtteviisi.

Lähemalt »

  • Arutleme energeetika võtmeteemadel

Ühiskonnas energiateemalise mõttevahetuse tekitamiseks ja aktuaalsete küsimuste arutamiseks korraldame avalikke foorumeid. Näiteks toimusid 2011. aastal energiafoorum „Kust tuleb energia homme?", Ida-Virumaa põlevkivipäev ja konverents „Põlevkivi – võimalused koostööks".

  • Arendame energeetika valdkonda

Eesti Energias hinnatud inseneriharidus, reaalteaduslik maailmavaade ja innovaatiline mõtlemine on vajalik tervele Eestile. Seetõttu oleme võtnud sihiks suurendada inimeste huvi energiavaldkonna vastu. Lähemalt »

  • Edendame noorte ettevõtlikkust

Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm Entrum õpetab 15–17-aastastele noortele Eesti parimate tipptegijate kogemuse varal, kuidas olla elus ettevõtlik ja aktiivne. Programm alustas 2010. aastal Ida-Virumaal, kus ettevõtlikkusõpet sai üle 600 noore, kes algatasid kokku 87 projekti. Lähemalt »