Avaleht  »  Tehnoloogia »  Tehnoloogia »  Viited » 

Enefit Outotec Technology

Viited

Praegu ehitatakse Eestisse uusi Enefit-tehnoloogial põhinevaid tehaseid. Käimas on ettevalmistused tehase rajamiseks Jordaaniasse võimsusega 40 000 barrelit päevas ja Utah'sse (USA) võimsusega 50 000 barrelit päevas.

Lisaks Enefiti tootmisvõimsuse suurendamisele teeme koostööd varude omanikega teistest riikidest. Erinevat tüüpi põlevkivi uurimiseks kasutame oma spetsiaalseid uurimis- ja arendussüsteeme. Lisaks Enefit-tehnoloogia rakendamisele ja arendamisele Eestis, Jordaanias ja USAs, oleme uurinud ka Hiinast, Marokost ja Serbiast pärit põlevkivi.

Maroko projekt

Aktsiaselts San Leon Energy on kaasanud Enefit Outotec Technology (EOT) kahte põlevkivi arendusprojekti Marokos.

2012. aastal alustas EOT tööd arendusprojektiga Tarfaya kontsessioonipiirkonnas Marokos. 2012. aastal viidi läbi esialgsed uuringud ja projekti potentsiaali analüüs, et hinnata, kas Enefiti tehnoloogia abil on võimalik Tarfaya põlevkivist toota põlevkiviõli. Katsekaevandusest võeti 34 proovi, mida analüüsiti varasematest uuringutest pärinevate puuraukude andmete valideerimiseks. Uuringutulemused olid julgustavad ja näitasid, et Enefiti põlevkiviõli tehase kasumlik toimimine on võimalik. Esialgsele hinnangule tuginedes sisaldab kontsessioonipiirkond umbes 100 miljonit barrelit majanduslikult mõistlikult taastatavat põlevkiviõli.


Tarfaya

2013. aastal sai San Leon kaheks aastaks oma kasutusse Marokos asuva 36 km2 suuruse Timahditi põlevkivimaardla, et hinnata utmisprojekti majanduslikku tasuvust. Sellest tulenevalt laiendati senist koostööd San Leoni ja EOT vahel ka Timahditi maardlale. Esialgse hinnangu tegi EOT juba eksisteerivate uuringute andmete põhjal, et välja selgitada, kas Timahditi põlevkivi töötlemine Enefiti tehnoloogia abil on majanduslikult tasuv. Uuringu kohaselt toodaks esialgne Enefiti utmisseade 3600 barrelit põlevkiviõli päevas. Lisades kaks Enefiti seadet, tõuseks toodang 11 000 barrelini päevas ning kontseptsioon hõlmaks ka õli töötlemise ja elektri tootmise üksus. Ettevõtted plaanivad saata suures koguses Timahditi põlevkivi proove täpsemateks uuringuteks EOT teadus- ja arenduskeskusesse Frankfurti Saksamaal. Samal ajal jätkavad ettevõtted põhjalike tehniliste ja majanduslike analüüsidega eesmärgiga võtta Timahditi põlevkivi Marokos kasutusele usaldusväärse energiaallikana. Kontsessioonipiirkond sisaldab hinnanguliselt 305 miljonit barrelit majanduslikult mõistlikult taastatavat põlevkiviõli.


Timahdit