Avaleht  »  Tootmine »  Eesti »  Õli müük » 

Eesti põlevkiviõlitööstus

Põlevkiviõli müük

Müüme põlevkivist valmistatud kütteõlisid, millel on erinevad kasutusomadused. Meie toodetel on madal väävlisisaldus ja viskoossus. Tooted segatakse vastavalt kliendi vajadustele ja lisaks pakume paindlikke transpordilahendusi.

Meie toodete peamised tarbijad on:

  • soojatootjad
  • energeetikaettevõtted
  • teedeehitajad, põllumajandustootjad ja mitmesugused tootmisettevõtted
  • laevakütuste tootjad ja müüjad
  • rahvusvahelised ettevõtjad

Kuidas osta:

Eesti Energia Energiakaubandus (EE ENK) korraldab vedelkütuste müügikonkursse. Selleks, et konkursil osaleda, peavad olema täidetud tingimused punktide 1.1.-1.4 ja 2.1-2.5 osas.

Vedelkütuste konkurssidel osalemise tingimused ja nõutavate dokumentide loetelu »
Kinnitusleht »

Eesti Energia Õlitööstuse müügiosakond
(Eesti Energia Õlitööstuse tütarettevõte)

E-post: sales.shaleoil@energia.ee

Tooteomadustest põhjalikumalt:

Eesti Energia Õlitööstus toodab praegu kolme põlevkiviõli fraktsiooni ja uttegaasi. Lisaks kolmele põhifraktsioonile müüme ka baasprodukti segusid erinevates kontsentratsioonides. Traditsiooniliselt võrreldakse neid tooteid kütteõlidega, nagu raske kütteõli. Raskete kütteõlide omadused võivad varieeruda eelkõige väävlisisalduse poolest. Põlevkiviõli sisaldab vähem väävlit kui teised rasked kütteõlid.

Põlevkivi lähtefraktsioonide omadused

Näitaja Põlevkivibensiin Raske kütteõli
Tihedus 15 °C juures, kg/m2 780–820 1025–1050
Keemispunkt, °C 50–80 160–190
Keeb ära, mahu %:
Kuni 100 °C 5–15  
Kuni 150 °C 50–70  
Kuni 200 °C 70–90  
Kuni 250 °C 50–80  
Kuni 300 °C   15–20
Kuni 350 °C   40–60
Keemise lõpp, °C 220–250 360
Fenoolsed ühendid, % 1–2 40–50
Koksiarv Konradsoni järgi, massi % - 5–10
Väävlisisaldus, % 0,9–1,4 0,4–0,7
Joodiarv, gj 2/100g 80–120 80–100

Summaarõli koostis

Element

Sisaldus, massi %