Avaleht  »  Oil » 

Enefit – põlevkivienergia liider maailmas

Eesti Energia, mis kasutab rahvusvahelistel turgudel Enefiti kaubamärki, on põlevkivienergia ettevõte, mis toodab põlevkivist vedelkütuseid ning elektri-ja soojusenergiat.

Õlitootjana kasvatame põlevkivist õli tootmise võimekust. Rahvusvaheliselt ekspordime oma pikaajalist põlevkivialast kogemust, et leida teistele riikidele kõige paremini sobivad võimalused põlevkivi kasutuselevõtuks. Elektritootjana kasutame tõhusalt ära õlitootmise kõrvalsaadused.

Tehnoloogia

Eesti Energia on arendanud välja tehnoloogia põlevkivist õli ja gaasi tootmiseks, mille kõrvalsaadusena toodetakse elektrit.

Tootmine

Eesti Energia on tootnud põlevkivist õli aastast 1980 ja toodab aastas ligikaudu 200 000 tonni põlevkiviõli, mida tarbivad soojatootjad, energeetikaettevõtted, teedeehitajad, põllumajandustootjad, tootmisettevõtted, laevakütuste tootjad ja müüjad.

Sotsiaalne vastutus

Eesti Energia on ettevõte, mis mõjutab oma tegevusega Eesti keskkonda, elukvaliteeti ja arengut. Teame, et sellega kaasneb ka vastutus, meie otsustel ja tegudel on mõju nii meie töötajatele, klientidele ja partneritele kui ka kohalikele kogukondadele, keskkonnale ja ühiskonnale laiemalt. Seepärast on meist saanud üks suuremaid sponsor- ja heategevusprojektide toetajaid Eestis.

Uudised

Kuidas hoida põlevkivitööstuse poolt loodavat väärtust?

Margus Vals, Eesti Energia juhatuse liige projektide, tehnoloogia ja uue äri valdkonnas
Kui veel mõne aja eest võis põlevkivitööstus tunduda kuulikindel, siis nüüd esitab väliskeskkond tööstusele mitmeid väljakutseid. Keskkonnanõuded karmistuvad, energiaturud integreeruvad ja hinnad on volatiilsed. Kuidas hoida tööstuse poolt loodavat väärtust tuhandete töökohtade ja riigitulude näol, mis ulatuvad iga-aastaselt 300 miljoni euroni? Edasi »