Avaleht  »  Vastutustunne »  Partnerlus kogukonnaga » 

Partnerlus kogukonnaga

Kuna valdav osa Eesti Energia töötajatest ja tootmistegevusest paikneb Ida-Virumaal, oleme tähelepanu suunanud sealse piirkonna arendamisele.

Koostöös kultuuriministeeriumi, olümpiakomitee, sõudeliidu ja Maidla vallaga plaanime peatselt suletava Aidu põlevkivikarjääri aladele rajada sõudekanali, millest saab tulevikus nüüdisaegse veespordikeskuse süda.

Koos Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumiga ja kohaliku vallavalitsusega loome Euroopa Liidu struktuurifondide abiga Ida-Virumaale põlevkivi ajalugu ja nüüdisaegset energeetikat tutvustava Euroopa Liidus ainulaadse külastuskeskuse – Kohtla kaevanduspargi. Selle esimene, maa-alune osa valmib juba 2012. aasta suvel.

Toetame igal aastas augustis toimuvat Purtse jõe festivali „Kuidas elad Purtse jõgi?", mille eesmärgiks on tõmmata tähelepanu ja leida lahendusi Purtse jõega seotud probleemidele, milles on oma osa ka kunagisel põlevkivitööstusel.