Avaleht  »  Tootmine »  Jordaania »  Keskkond » 

Keskkond Jordaanias

Ei ole midagi olulisemat kui keskkonna säilitamine tulevaste põlvede jaoks. Enefit omab pikaajalisi kogemusi põlevkiviõli tehnoloogia keskkonnamõjude vähendamisel. Põlevkivi ei ole kõige lihtsam energiaallikas, kuid tänu uuele Enefit280 tehnoloogiale kasutame ära kogu kaevises olemasoleva energia ja järele jääb ainult mitteaktiivne ohutu tuhk. Tuhka saab edukalt kasutada väärtusliku koostismaterjalina tee-ehituses ja tsemenditööstuses. Tänu protsessi suuremale energiatõhususele väheneb ka CO2 heitmetase. Lähemalt »

  • Vesi

Enefiti tehnoloogia kasutab väga vähe vett. Õli pürolüüsiprotsessis tegulikult ei kasutatagi vett. Vett kasutatakse peamiselt tolmu summutamisel kaevanduses, tuha ladustamisel ja põlevkivi rafineerimisel lõpptooteks nagu näiteks maanteetranspordis kasutamiseks sobivaks diislikütuseks. See sarnaneb paljuski vee kasutamisele traditsioonilises toornafta tootmises ja kaevandamises. Lähemalt »

  • Kaevandatud alad

Keskkonnamõjude optimaalseks vähendamiseks plaanib ettevõte kaevandustööde ajaks ja pärast kaevanduste sulgemist rakendada protsesside kogu elutsükli haldamist. Tootmisprotsessides, kaevanduse sulgemisel ja sulgemisjärgsetes tegevustes järgib Enefit rahvusvahelisi ja kohalikke eeskirju. Sulgemisjärgseid tegevusi hallatakse keskkonnaalase ja sotsiaalse vastutustundega. Taastatakse kohalik floora ja fauna, personali toetatakse uute töökohtade leidmisel ja tehakse kõik, mis võimalik, et taastada maa-ala endine kasutus.