Avaleht  »  Tootmine »  Jordaania » 

Jordaania projekt

Jordaania on üks vähestest Lähis-Ida riikidest, kus ei leidu naftat, kuid kus asuvad maailma ühed suuremad põlevkivivarud. Riigi põlevkiviressursi suuruseks on hinnatud kuni 80 miljardit tonni. See on kümneid kordi suurem kui Eesti põlevkiviressurss. Eesti Energia arendab kontsessioonilepingu alusel osa Attarat Um Ghudrani nime kandvast maardlast, mis on seni teadaolevatest Jordaania põlevkivimaardlatest suurim. Uuringuplokk sisaldab hinnanguliselt 3,5 miljardit tonni põlevkivi, millest 0,9 mld tonni on kinnitatud kõrge usaldusväärsusega varu elektriprojekti elluviimiseks. Eesti Energia tütarettevõte Attarat Power Company (APCO) arendab koos partneritega nende varude baasil kuni 500 MW võimsusega põlevkivielektrijaama.

Ajakava / Elekter

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Tehnilised uuringud ja tehniline lahendus
Elektrijaama ja kaevandamise hanked
Keskkonnamõjude hindamine
Finantseerimine
Ehitus
Tootmine

Praegused tegevused

Põlevkivielektrijaam

  • Kiideti heaks keskkonnamõjude hinnang. 2013. aastal kiitis Jordaania keskkonnaministeerium heaks elektriprojekti keskkonnamõjude hinnangu. Sellele eelnes 2-aastane põhjalik töö kogudes andmeid projektipiirkonna kliimatingimuste kohta, analüüsides keskkonna, kultuurilise ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi ning projekti mõjusid.
  • Viidi lõpule ehitus- ja projekteerimishange ning kaevandushange.
  • Elektrijaama ehitamise finantseerimiseks on sõlmitud kahe Hiina suurpangaga - Bank of China ja Industrial Commercial Bank of China.
  • Jordaania valitsusega on kokku lepitud elektri hinnas.

Põlevkiviõlitehas

  • Geoloogilised ja hüdrogeoloogilised uuringud. Oleme läbi viinud geoloogilised ja hüdroloogilised uuringud põhjavee koguse ja kvaliteedi hindamiseks ning põlevkivi omaduste määramiseks.
  • Tehnilised uuringud. Oleme sooritanud tehnilisi uuringuid, et kohandada põlevkiviõli tootmise tehnoloogiat Jordaania põlevkivile.

Miks tegeleb Eesti Energia põlevkiviprojektidega väljaspool Eestit?

Eestil on ainulaadne 100-aastane kogemus põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel ning arvestades maailma suuri põlevkivivarusid on põlevkivitööstuse arendamisel mujal perspektiivi. Kui oleme varakult tärkava tööstuse juures, on Eestil sealt võimalik palju võita.