Idee esitamise vorm

- milles idee seisneb
- kuidas, miks ja kellele on idee kasulik
Milliseid võimalusi idee loob? Milles lahendamist vajav probleem seisneb? Mis on energiaturult puudu või mis vajaks lahendamist? Kuidas idee aitab Eesti Energia protsesse parandada?
   #energiasalvestid
   #V2G
   #elektritransport
   #Off-grid
   #targad_või_nutikad elektriseadmed_IoT
   #säästlik_tarbimine
   #digitaliseerimine
   #varustuskindlus
   #innovaatiline_kliendilahendus
   #tarbimise_juhtimine
   #laadimisvõrgustik
   #elektrivõrgu_töökindlus
   #sidevõrk
   #big_data
   #tarbimise_juhtimine
   #uued_teenused
   #tarkvõrk
   #nutiarvesti
   #VPP
   #elektrivõrgu_juhtimine
   #veatuvastus
   #võrguinvesteeringute_optimeerimine
Mis kasu idee annab? Kes ja kuidas ideest kasu saavad? Näiteks: tulude kasv, kulude vähenemine, kliendi rahulolu, keskkonna jalajälje vähendamine, ohutus, mainekujunduslik aspekt jne.
Kes on idee klient või lõppkasutaja? Kui suur on idee potentsiaalne turg?
Millises arendusjärgus idee/lahendus on? Kui idee on tehnoloogiline, siis kas seda on testitud laboris, kas tegemist on pilootseadmega või on tegemist tööstusliku lahendusega?
Mida soovide veel idee esitamisel välja tuua?
    Olen tutvunud reeglitega *
Palun tutvuge reeglitega