Avaleht  »  Tootmine »  Eesti »  Keskkond » 

Eesti põlevkiviõlitööstus

Keskkond

Enefitil on pikk ja ainulaadne kogemus vedelkütuste tootmisel põlevkivist. Tänu pidevale arendustegevusele oleme suutnud laiendada oma tootmismahte ja saavutanud Enefit140 seadmete stabiilse talitluse. Keskkonnasäästmise aspektist on oluline, et võrdselt tootmismahtude suurendamisega on meil õnnestunud vähendada ka heitmeid keskkonda. Eestis oleme võtnud kasutusele mitmeid abinõusid, mis vähendavad oluliselt meie tootmisprotsesside keskkonnamõju:

Maa

Enefitil on suured kogemused kaevandustest kahjustatud keskkonna taastamisel.
Meil öeldakse sageli, et meie tegevus algab kaevandusest ja lõpeb sellega. Kaevandamisprotsessi üks olulisematest etappidest on kaevandusalade taastamine ja heakorrastamine.

Vesi

Eestis kasutatakse tuha eraldamiseks tselluloosi hüdrotranspordisüsteemi, milles vesi ringleb pidevalt transporditorude, kanalite ja settebasseinide kaudu süsteemi tagasi.

Kõikides projektides väljaspool Eestis kavatseb Enefit kasutada tuha eraldamiseks kuiva süsteemi, milles kasutatakse minimaalselt vett tolmu vältimiseks.

Keskkonda tagasi suunatav vesi puhastatakse põhjalikult. Meie puhastatud vett kasutab koguni üks kalakasvandus.

Õhk

Võrreldes Enefit140 seadmega on uus Enefit280, mis valmis 2012. aastal, kaks korda võimsam ja selles kasutatakse uut tsirkuleeriva keevkihi tehnoloogiat. See uus tehnoloogia võimaldab oluliselt suurendada vedelkütuse toomismahte kohaliku õhu kvaliteeti halvendamata. Lähemalt »

Jäätmed

Põlevkivituhk toormaterjalina. Põlevkivituha keemiline koostis annab talle suure potentsiaali toormaterjalina, mida saab kasutada väga erineval moel. Lendtuhka juba kasutatakse tsemendi tootmiseks eelkõige Kunda Nordic Tsementi tehastes, kus meie lendtuhka kasutatakse Portland-tsemendi tootmiseks. Tänu lendtuhale ei ole vaja kasutada väga CO2-mahukaid tootmisprotsesse. Nüüd kasutatakse tootmisprotsessis ainult Portland-tsemendi koostisosi ja tänu sellele väheneb õli tootmisega kaasnev CO2 heitmete emissioon. Lähemalt »