Avaleht  »  Tootmine »  Eesti » 

Põlevkivivarude väärtustamine õli ja elektri koostootmise kaudu

Eesti Energia strateegia põhineb põlevkivivarude väärtustamisel õli ja elektri koostootmise kaudu. Peamine väärtuse kasvatamise potentsiaal peitub võimalikult suure hulga põlevkivi kasutamisel õlitootmiseks. Me oleme välja arendanud ainulaadse põlevkivist vedelkütuste tootmise Enefit-tehnoloogia, mis võimaldab tööstustlikus tootmises ära kasutada kogu kaevandatud põlevkivi, sealhulgas peenpõlevkivi. Suunates õli utmise käigus tekkivad kõrvalsaadused nagu poolkoks ja põlevkivigaaas elektritootmisse, same maavarast kätte kaks korda enam energiat kui seni.

Millist väärtust loob põlevkivitööstuse laiendamine Eestile?

Eesti riigile kuulub täna ligi 75% kohalikust põlevkivitööstusest. Eesti Energia omanikuna saab riik endale kogu põlevkivi väärindamisest tekkinud tulu. 2013. aastal teenis riik Eesti Energiast läbi dividendide, keskkonnatasude, erinevate maksude ja jaotamata kasumi pea 290 miljonit eurot. See raha teeniti vabal turul, eksportides õli ja elektrit, konkureerides nii välismaiste kui kodumaiste energiatootjatega, ilma toetusteta. Sellele lisanduvad reaalsed töökohad, Ida-Virumaal on põlevkiviga otseselt või kaudselt seotud ligi 14 000 töökohta.