Avaleht  »  Vastutustunne »  Keskkond »  EROI - efektiivsus » 

Toodetud energia ja tootmiseks kasutatud energia suhte tõhusus (EROI)

Toodetud energia ja tootmiseks kasutatud energia suhe (EROI) on oluline näitaja energia tootmisprotsesside hindamisel. EROI näitab energiakandja tootmisprotsessi tõhusust ja just see on Enefiti tehnoloogia suurim eelis.

Uute energiasüsteemide väljaarendamine on võimalik tänu olemasolevale energia tarnimise infrastruktuurile. Olemasolev süsteem tagab vajaliku energia varude kaevandmiseks, materjalide töötlemiseks ja kütuste muundamiseks kasutatavateks energiaallikateks. Toodetud energia ja tootmiseks kasutatud energia suhe näitab uute energiasüsteemide tõhusust infrastruktuuri arendamisel, st ühiskonnale tarnitava energia koguse suurendamisel.

Enefit tegi Eestis põlevkivist toodetud vedelkütuste elutsükli energiaanalüüsi. Põlevkivist toodetud bensiini ja diislikütuse energiakulu ja toomise arvutused hõlmavad kõiki töötlemise ja transportimise etappe alates kaevandusest kuni tarbimiseni.

Eestis põlevkivist toodetud vedelkütustest toodetud energia ja tootmiseks kasutatud energia suhe on 11,2, kusjuures arvesse on võetud ka Enefit280 protsessi kõrvalproduktina toodetud elektri eksporti.