Avaleht  »  Vastutustunne »  Keskkond » 

Keskkond

Hoiame ja väärtustame loodust

Tahame anda tulevastele põlvedele Eestimaa üle heas korras. Saame seda teha vaid siis, kui tarbime meie kasutusse usaldatud loodusressursse vastutustundlikult, vähendame oma tegevuse keskkonnamõjusid ja propageerime keskkonnast hoolimist kui mõtteviisi.

Põlevkivi kaevandamise ning energia tootmise ja jaotamisega kaasnevate keskkonnamõjude vähendamiseks teeme aktiivset koostööd mitme teadus- ja uurimisasutusega.

Investeerime nii energiatootmise keskkonnasõbralikumaks muutmisse kui ka taastuvenergia lahendustesse. Taastuvate energiaallikate kasutamist propageerime ka Rohelise Energia tootega.

Nõustame igapäevaselt oma kliente energiasäästu teemal, oleme loonud energiasäästu veebi ja pöörame säästlikule energiatarbimisele tähelepanu ka oma ettevõtte sees.

Oleme suurim metsaistutaja Eestis – oma töötajatega istutame puid igal kevadel ja koostöös RMKga taasmetsastame kaevandatud alasid.

Looduse hea energia viime inimesteni koostöös Looduse Omnibussiga. Looduse Aasta Foto konkurssiga jäädvustame looduse ilu.

Edendame tervislikke eluviise ja elukeskkonda

2011. aasta augustis esmakordselt toimunud Narva Energiajooks on meie uus iga-aastane kultuuri- ja spordisündmus. Toome Ida-Virumaa selgemalt esile Eesti sündmustekalendris, et ärgitada eestimaalasi selle looduskauni piirkonnaga tutvuma.

Rahva- ja tervisesportlaste seas populaarne liikumissari Eesti Energia Tervisejooks ja Tervisekõnd alustab 2012. aasta kevadel juba kümnendat hooaega.

Eestimaalastele hea enesetunde pakkumiseks arendame koos Swedbanki ja Merkoga Eesti terviseradasid. Korda on tehtud rohkem kui 80 terviserada üle Eesti.