Avaleht  »  Tootmine »  Eesti »  Enefit140 õlitehas » 

Eesti põlevkiviõlitööstus

Enefit140 õlitehas

Enefitil on kaks Enefit140 seadet, millega töödeldakse ligikaudu 1,6 miljonit tonni põlevkivi aastas ja toodetakse enam kui 1 miljonit barrelit erinevaid põlevkivifraktsioone. Esimestel aastatel tekkis palju tehnilisi probleeme, mida insenerid pidid lahendama, ning seetõttu töötas tehas väga ebaefektiivselt. Töökindla, efektiivse ja tulutoova tehase väljatöötamiseks kulus ligi 20 aastat. Tänaseks on meie insenerid täiustanud ja välja vahetanud ligikaudu 70% algsetest seadmetest.

Tehas koosneb kahest identsest tootmisliinist, mis mõlemad suudavad töödelda 140 tonni põlevkivi tunnis. Tehase installeeritud võimsus lubab toota kuni 240 000 tonni vedelkütuseid ja 60 miljonit Nm3 uttegaasi aastas.

Lisaks õlitootmise seadmetele on tehasel ka akrediteeritud keemialabor, kus saab teha põlevkivi ja põlevkiviõli analüüse. See võimaldab regulaarset kohapealset testimist.

Eelised

Keskkond

 • Enefit280 tehnoloogia utmisprotsess on peaaegu veevaba.
 • Tuhk (tootmisjääk) sisaldab vaid ~1% orgaanilist ainet.
 • CO2 heiteid on oluliselt vähem kui elektri tootmisel põlevkivist.

Kütus

 • Protsessis kasutatakse peeneks purustatud (tükisuurus 0–25 mm) madala kütteväärtusega põlevkivi.
 • Kasutada saab kõiki põlevkivi kaevandamisel tekkivaid fraktsioone (ka peenikest puru).

Efektiivsus

 • Protsessi keemiline efektiivsus on 80%.

Õli tootmine

 • Maksimaalne aastane tootmismaht on 240 000 tonni ehk 1,5 miljonit barrelit vedelkütuseid.
 • Viimastel aastatel on aastatoodang tõusnud üle 1,3 miljoni barreli.
 • Praegu toodetakse kolme põlevkiviõli fraktsiooni.
 • Samas toodetakse ka 40 miljonit Nm3 kõrge kütteväärtusega (47 MJ/m3) uttegaasi.
 • Õli tootmiseks kasutatakse praeguste tootmismahtude juures aastas umbes 1,9 miljonit põlevkivi.

Toote kvaliteet

Põlevkiviõli:
vee sisaldus < 0,3%
tahked osakesed < 0,05%
madal viskoossus (15-20 cSt temperatuuril +80 °C)
madal väävlisisaldus (< 0,7%)
madal hangumistemperatuur (alla 0 °C)
Uttegaas:
kõrge kütteväärtus (11,200 kcal/m³)