Avaleht  »  Tehnoloogia »  Tehnoloogia »  Projekti arendusetapid » 

Enefit Outotec Technology

Projekti arendusetapid

Kõik põlevkivi arendusprojektid läbivad samad etapid ning allpool on kirjeldatud terviklik lähenemine meie tehnoloogia rakendamiseks. Enefit Outotec Technology pakutavad teenused toetavad keerukat projektiarendust kogu projektitsükli jooksul.

Plaanist tehaseni

 • Geoloogiline uuring ja ressursi määratlemine
  on põlevkivi arendusprojekti esimene samm, millega kaardistatakse põlevkivimaardla omadused ja suurus. Edasisteks uuringuteks võetakse proove.
 • Laboratoorsed uuringud
  järgnevad geoloogilisele uuringule. Nende käigus selgitatakse välja põlevkivi keemiline koostis ja füüsikalised omadused, et hinnata projekti majanduslikku tasuvust.

  Uuringute positiivsete tulemuste korral järgnevad edasised uuringud:
 • Kaevandusuuring
  koosneb mitmest etapist ja selle käigus hinnatakse, kas põlevkivi ressurssi on võimalik majanduslikult mõistlikult kaevandada ja selgitatakse välja parim kaevandamise viis.
 • Veevarustusuuring
  hindab olemasolevaid tingimusi ja võimalikke mooduseid, kuidas varustada tehast vajamineva veega. Muude tehnouuringutega hinnatakse asukoha taristut ja selle mõju tehasele.
 • Utmiskatsed koos tehniliste uuringutega
  viiakse läbi paralleelselt, et leida parim võimalik tehniline lahendus materjali töötlemiseks ning otsustada tehase projekteering ja suurus.
 • Õli rafineerimisuuring
  järgneb õli tootmisele utmiskatsete etapis, et hinnata toote kvaliteeti ja turustatavust.
 • Lubade taotlemisega
  alustatakse projekti varajases staadiumis, et kõik keskkonna-, ehitus- ja muud load oleks ehitustööde alguseks olemas.
 • Detailne lahendus
  tehakse pärast protsessi tehnilise lahenduse väljatöötamist ja selle tulemusel saadakse põlevkiviõli tehase ehitamiseks vajalik täpne informatsioon.
 • Ehitusperiood
  kestab umbes kolm aastat. Samaaegselt alustatakse ka põlevkivi kaevandamisega, et tehase käivitamise ajaks oleks saadaval piisav kogus põlevkivi.
 • Käivitamisega
  saavutatakse tehase stabiilne töömoodus.

Geoloogiline uuring

Töötav tehas