Avaleht  »  Vastutustunne »  Keskkond »  Õhk » 

Õhk

Ajal, mil kasvab mure globaalse soojenemise pärast, on CO2-mahukus muutunud oluliseks aspektiks vedelkütuste tootmise tehnoloogiate hindamisel.

2010. aastal viis Enefit koostöös konsultatsioonifirmaga Jacobs Consultancy läbi uuringu CO2-mahukuse elutsükli uurimiseks Eestis põlevkivist vedelkütuste tootmisel. Selle uuringu eesmärk oli määrata elutsükli analüüsi kaudu põlevkivist toodetud diislikütuse ja bensiini süsinikuintensiivsus, kui tootmiseks kasutakse Enefit280 tehnoloogiat koos edasise rafineerimisega.

Põlevkivist toodetud bensiini ja diislikütuse süsinikuintensiivsuse arvutused hõlmavad kõiki töötlemise ja transportimise etappe alates kaevandusest kuni tarbimiseni:

 • Põlevkivi kaevandamine
 • Põlevkivi transport mööda raudteed objektile
 • Utmine
 • Kondenseerimine
 • Rafineerimine (ja seonduvad protsessid, nt vesiniku tootmine)
 • Kütuse tsükkel (kõikide kütuste/energia tarnega seonduvad heited)
 • Põlevkiviõlitoodete transport edasiseks rafineerimiseks
 • Rafineerimisprotsess
 • Diislikütuse ja bensiini transportimine lõppkasutajale
 • Toote põletamine
 • Kasu elektri tootmisest jääkkütusest/aurust
 • Kasu tuha müümisest klinkeri asendamiseks tsemenditootmises

Lisaks Enefit280 protsessi otsesele CO2-heitele on igas elutsükli analüüsis oluline arvestada vahendite importimisega seonduva heite ja eksporditud kõrvaltoodete heite mõjuga. Kuigi Enefit280 protsessis kulub märkimisväärselt palju energiat, tekib selle rakendamisel Narva Õlitehases kasutatud viisil energia ülejääk, mis tähendab, et protsess võimaldab energia netoeksporti. Selline energiaeksport tasakaalustab sihipärast energiatootmist Eesti võrgus, vähendades seega üldist CO2-heidet. Sellepärast on mõistlik arvestada sellise energiatootmise tasakaalustava „heitmekrediidiga".

Osa Enefit280 tehases tekkivast tuhast plaanitakse müüa tsemenditööstusele klinkeri asendamiseks. See tasakaalustab Narva Õlitehase CO2-heidet. Kogu maailma tsemenditööstustes kasutatakse laialdaselt klinkeri asendamist sobiva tuhaga, et vähendada CO2-heidet tsemenditootmises. Narva Elektrijaam müüb juba tuhka selleks otstarbeks ja Enefit on pidanud edasisi läbirääkimisi olemasolevate ja potentsiaalsete ostjatega. CO2-heitmekrediit tekib, kui tuhka kasutatakse klinkeri asendusainena klinkeri toomise vähendamiseks, mitte mõne muu klinkeri asendusaine väljavahetamiseks tsemenditurul.

Põlevkivist toodetud vedelkütuste süsinikuintensiivsus Eestis on umbes 128 gCO2/MJ.